MENU

Структура та органи управління закладом

Органи громадського самоврядування

Вищим органом громадського самоврядування в Ліцеї №10 є Рада ліцею. В окремих випадках функція ради може виконувати загальні збори.

До ради ліцею обираються пропорційно 4 представника від працівників ліцею, 4 учні, 4 представника від батьків і громадськості, конференцією, відкритим або таємним голосуванням. До складу ради обов'язково входить директор. Рада ліцею скликається її головою (засновником), а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором.

Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Рада ліцею:

 • організовує виконання рішень конференції;
 • затверджує режим роботи ліцею;
 • підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництво учнівськими об'єднаннями за інтересами діячів науки, культури членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій;
 • вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників ліцею;
 • приймає рішення стосовно подання педагоічної ради про нагородження учнів і випускників ліцею за успіхи у навчанні;
 • у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядають пропозиції педагогічної ради про виключення із ліцею за наявності підстав;
 • порушує клопотання перед директором про його подальше навчання у відповідному класі;
 • разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;
 • разом із засновником або уповноваженим ним органом, громадськими організаціями, директором ліцею створює умови для педагогічної освіти батьків;
 • розглядає пропозиції, скарги,зауваження учасників навчально-виховного процесу відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи ліцею і приймає відповідні рішення;
 • організовує громадський контроль за харчуванням, медичним обслуговуванням учнів;
 • контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних коштів ліцею для розв’язання перспективних проблем удосконалення його діяльності;
 • розподіляє кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу);
 • погоджує умови оренди приміщень, споруд, обладнання, створення малих підприємств ліцею та кооперативів;
 • визначає структуру системи громадського самоврядування ліцею.