MENU

Річний звіт про діяльність
Мелітопольської гімназії №10

Доводжу до Вашого відома, що відповідно Наказу МОНУ № 178 від 23.03.2005 р. «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівника дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» в Мелітопольській гімназії №10 проведено 29.05.2017 р. о 18:00 шкільну Конференцію.

Присутні: 64 учасника  (педагогічний колектив, члени Ради гімназії, голови батьківських комітетів, представники громадськості).

Порядок денний:

1. Звіт директора про створення в Мелітопольській гімназії №10 належних умов для забезпечення доступу для здобуття якісної освіти у 2016-2017 н.р., аналіз звернень громадян та перспектив розвитку закладу у 2017 - 2018 н. р. в рамках концепції Нова Українська Школа.

Вольнюк І.А., директор Мелітопольської гімназії № 10

2. Звіт за підсумками роботи педагогічного колективу з реалізації методичної проблеми «Розвиток компетентної особистості у полі інноваційної діяльності навчального закладу».

Карпова Н.В., заступник директора з НМР

3. Створення умов для варіативності навчання, вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, результати ЗНО та ДПА.

Малійська Н.І., заступник директора з НВР

4. Презентація проекту «Сторінки успіху - результативність роботи педагогічного колективу з обдарованими та здібними учнями».

Карпова Н.В., заступник директора з НМР
Пижик Г.Г., заступник директора з ВР

5. Результативності виховної роботи в Мелітопольській гімназії № 10 за 2016-2017 н.р. Розвиток ключових компетентностей гімназиста в умовах Нової Української Школи «Особистість – патріот - інноватор».

Пижик Г.Г., заступник директора з ВР

6. Реалізація моделі інклюзивного навчання.

Акімова О.О., соціальний педагог

7. Оприлюднення використання коштів благодійного фонду з метою
зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

                                                                               Малащенкова О.В.,

                                                                               голова Ради гімназії

8.Оцінка діяльності директора Мелітопольської гімназії №10 Вольнюк І.А.

Ухвалили:

  1. Прийняти до відома звіт директора Мелітопольської гімназії №10 Вольнюк Ірини Анатолівни та її заступників
  2. Оцінити роботу директора Мелітопольської гімназії № 10 Вольнюк Ірини Анатолівни - на високому рівні.

За: 64

Утрималися: 0 Проти : 0

Голова конференції                                               Малащенкова О.В.

Секретар конференції                                           Вороніна І.І.