MENU

Річний звіт про діяльність
Мелітопольської гімназії №10 за 2017-18 н.р.

Доводжу до Вашого відома, що відповідно Наказу МОНУ № 178 від 23.03.2005 р. «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівника дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» в Мелітопольській гімназії №10 проведено 24.05.2018 р. о 18:00 шкільну Конференцію.

Присутні: 68 учасників  (педагогічний колектив, члени Ради гімназії, голови батьківських комітетів, представники громадськості).

Порядок денний:

1. Звіт директора про створення в Мелітопольській гімназії №10 належних умов для забезпечення доступу для здобуття якісної освіти у 2017-2018 н.р., аналіз звернень громадян та перспектив розвитку закладу у 2018 - 2019 н. р. у зв'язку зі зміною статусу з гімназії на ліцей.

Вольнюк І.А., директор Мелітопольської гімназії № 10

2. Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагогів гімназії №10 в умовах НУШ.

Карпова Н.В., заступник директора з НМР

3. Створення умов для варіативності навчання, вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, результати ЗНО та ДПА.

Малінська Н.І., заступник директора з НВР

4. Презентація проекту «Сторінки успіху - результативність роботи педагогічного колективу з обдарованими та здібними учнями».

Карпова Н.В., заступник директора з НМР
Пижик Г.Г., заступник директора з ВР

5. Територія успіху - виховний простір гімназії №10. Реалізація методичної проблеми з виховної роботи: "Роль учнівського самоврядування у розвитку життєвої компетентності гімназістів".

Пижик Г.Г., заступник директора з ВР

6. Родинна медіаосвіта: психологічний супровід сім'ї зі створення безпечного освітнього інформаційного простору виховання дітей.

Пижик Г.Г., практичний психолог

7. Ознайомлення зі статутом благодійного фонду "Інтелект - 2018" та оприлюднення використання коштів благодійного фонду з метою зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

                                                                               Муха О.Ю.,

                                                                               голова Правління Фонду

8.Оцінка діяльності директора Мелітопольської гімназії №10 Вольнюк І.А.

Ухвалили:

  1. Прийняти до відома звіт директора Мелітопольської гімназії №10 Вольнюк Ірини Анатолівни та її заступників
  2. Оцінити роботу директора Мелітопольської гімназії № 10 Вольнюк Ірини Анатолівни як задовільно.

За: 64

Утрималися: 4 Проти : 0

Голова конференції                                               Малащенкова О.В.

Секретар конференції                                           Вороніна І.І.

Річний звіт про діяльність
Мелітопольської гімназії №10 за 2016-17 н.р.