MENU

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  В ЛІЦЕЇ № 10

Завдання методичної служби – моделювати і створювати умови для самореалізації та вдосконалення особистості перш за все педагога (а потім і учня) в умовах переходу від традиційних форм організації навчальної діяльності до розвивальних, проблемних. При такому підході кожний керівник навчального закладу, кожний педагог мали б можливість якомога повніше розкрити свої здібності, набути навичок дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчість, використовувати досвід, наукові дослідження колег.

У практику роботи вчителів нашої школи вже давно увійшли уроки з активними формами навчання. Не винятком є і методична робота. Пам’ятаючи слова В.Сухомлинського про те, що «однією з найсерйозніших хиб нашої практики є те, що, навчаючи дітей, працює переважно вчитель», намагаємося не повторювати цієї помилки і відносно роботи з педагогічними працівниками, коли методичний захід стає театром одного актора. На мою думку, і у методичній роботі: у кожного учителя є чого повчитися і кожному є чому вчитися.

З цією метою практикуємо нетрадиційні форми методичної роботи з використанням інтерактивних технологій, де вчитель виступає в ролі дослідника, практика, експериментатора.  Залежно від того, яка тема, мета та завдання ставляться при плануванні того чи іншого методичного заходу, обираємо форму його проведення, обов’язковою умовою якого є залучення педагогів до активної співпраці, ознайомлення з педагогічними технологіями, вироблення в них позитивного ставлення до сучасних методів навчання, зацікавлення в їх використанні. Це сприяє підвищенню фахової майстерності, стимулює до самоосвіти, дає можливість поєднувати індивідуальні та групові форми роботи, виявляти загальну ерудицію вчителів.

Методична робота з педагогічними працівниками в закладі реалізується в основному через такі форми роботи:

Колективні форми роботи:

 • Творчі майстерні педагогів
 • Постійно діючі проблемні семінари школи
 • Педагогічні читання
 • Педагогічні виставки
 • Конкурси.

Групові форми роботи:

 • ШМО вчителів
 • Предметні тижні
 • Інструктивно-методичні наради
 • Творчі групи
 • Школа молодого вчителя
 • Школа педагогічної майстерності

Індивідуальні форми роботи:

 • Самоосвіта
 • Відкриті уроки
 • Курсова перепідготовка
 • Взаємовідвідування уроків
 • Індивідуальні консультації з питань психології, педагогіки, методики
 • Діагностичні анкетування
 • Вивчення системи роботи вчителя
 • Стажування та наставництво

В освіті головні цінності – дитина і педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність. А тому не дитину треба пристосовувати до системи освіти, а школу до дитини. Отже організація методичної роботи має ґрунтуватися на глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня професійної підготовки кадрів. Методична робота в закладі має особливу цінність: сприяючи розвиткові майстерності вчителя сьогодні, вона забезпечує майбутнє школи, її професійний розвиток.

Залучення педагогічних працівників до методичної роботи в школі сприяє тому, щоб учитель прагнув опановувати нові знання, розвивати професійно важливі якості своєї особистості, удосконалювати професійну діяльність. Але найважливішим є те, що вчитель оволодіває методами самоаналізу та самоконтролю своєї діяльності. Це є підставою творчого підходу до навчально – виховного процесу, бо дає можливість вчителеві самому узагальнювати свій досвід та відбирати ті наукові ідеї, що будуть найбільш ефективними в його педагогічній системі.

Отже, методична робота:

 • сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у гімназії;
 • спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня;
 • сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками;
 • дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег;
 • забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Документи

Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 2019-2024 ВШК

Аналітична довідка за підсумками методичної роботи педагогічних працівників ліцею №10 у 2018 - 2019 н.р.

План методичної роботи Ліцею №10 2019-2020