MENU

Методична робота

У 2017-2018  навчальному році  методична робота в Мелітопольській гімназії №10 здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа»,  Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,  регіональних, міських програм, Програми розвитку гімназії на 2016-2021 рр. та Статуту гімназії, на виконання річного плану роботи, Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти; Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ № 930 від 06.10.2010, наказу управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області № 618 від 22.09.2017 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами міста у 2017-2018 н.р.», а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 25.09.2017  № 144 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в Мелітопольській гімназії №10 у 2017-2018 навчальному році.

Педагогічний колектив у 2017-2018 н.р. працював над ІV етапом методичної  проблеми: «Розвиток компетентної особистості у полі інноваційної діяльності навчального закладу». Роботу педагогів було спрямовано на виконання практичних завдань, було визначено пріоритетні цілі, спрогнозовано очікувані результати, а саме:

  • упровадження в практику сучасних педагогічних та управлінських технологій з метою підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів;
  • розвиток мотивів творчої діяльності (потреба у нововведеннях, у творчому характері роботи);
  • організація безперервного вдосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка їх до атестації;
  • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, науки й перспективного педагогічного досвіду;
  • удосконалення роботи шкільних методичних об’єднань.  

 У ході реалізації четвертого етапу отримані такі результати роботи колективу:

  • систематизація та представлення власного досвіду з проблеми (участь у виставках);
  • проведення семінарів - тренінгів з обраних та опрацьованих технологій;
  • представлення результатів в рамках проведення семінарів, педагогічних рад, майстер – класів; творчих звітів;
  • підвищення рівня професійної компетентності педагогічного колективу.

Відповідно до результатів педагогічного аналізу методична робота закладу у 2018-2019 н.р. буде спрямована на визначення головних пріоритетів:

1.Враховуючи діагностичні дослідження, спрямувати діяльність педагогічного колективу на роботу над V (заключним) етапом методичної проблеми «Розвиток компетентної особистості у полі інноваційної діяльності навчального закладу» та проблемною темою міста «Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через професійну компетентність педагога» та на оновлення цілей та змісту освіти на підставі компетентнісного підходу й особистої орієнтації відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку.

2.Спрямувати діяльність шкільних предметних об`єднань на реалізацію проблемної теми навчального закладу, управління процесом самоосвіти вчителів.

3.Стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій, ІКТ у практичну діяльність, розробки власних методичних матеріалів та забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу.

4.Практична спрямованість творчих досягнень вчителів; створення ситуації успіху у педагогічному та учнівському колективах.

5.Постійне підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів та результативність участі вихованців у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, проектах.

6.Формування позитивного іміджу та підвищення конкурентоспроможності навчального закладу.

7. Забезпечити адресний характер рекомендацій за результатами методичної роботи у 2018-2019 н.р.

8. Сприяти всебічному розвитку творчих здібностей педагогів, формуванню навичок науково – дослідницької, експериментальної роботи , зацікавленістю новими педагогічними технологіями.

9.Сприяти активному поширенню педагогічного досвіду вчителів у фахових виданнях.

10.Виносити на засідання шкільних методичних структур актуальні питання сучасної освіти, методики викладання предметів, що б дало можливість усунути прогалини в наукових знаннях вчителів.

11. Здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

12. Продовжити інноваційну діяльність через впровадження науково-педагогічного проекту «Школа тьюторської майстерності».

Методичний кабінет управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області є центром методичної роботи, мотивує педагогів до участі в програмах і проектах різних рівнів і тривалості, координує внутрішньошкільну методичну роботу гімназії, постійно надає навчально-методичні консультації та рекомендації педагогічним працівникам.