MENU

Укомплектування закладу педагогічними кадрами

 Ефективність функціонування закладу освіти значною мірою залежить від наявності кваліфікованих педагогічних кадрів. У сучасних умовах реформування освіти забезпечення якісними кадрами – головна функція управління навчальним закладом.

Кадрова політика ліцею № 10 будується з урахуванням розвитку соціально – економічних відносин, реформування освіти в Україні та основних завдань, які постають перед сучасним учителем.

Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці та відповідального ставлення педагогів до своєї праці, доцільність розстановки педагогічних кадрів постійно на порядку денному керівництва ліцею.

Питання добору педагогічного персоналу вирішується відповідно до вимог законодавства, з урахуванням ресурсного забезпечення закладу загалом за всіма показниками.

Адміністрація ліцею постійно інформує колектив про перспективи розвитку навчального закладу, вакансії, кваліфікаційні вимоги до працівників, зміни системи оплати праці. Педагогічний моніторинг свідчить про незначний плин кадрів, здебільшого пов'язаний з декретними відпустками, виходом на пенсію.

Станом на 01.09.2019 р. ліцей № 10 повністю укомплектована педагогічними кадрами. У навчальному закладі працює 36 вчителів, в тому числі: директор,  3 заступника директора, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 1 бібліотекар. Також у ліцеї працює   13 осіб обслуговуючого персоналу.

Кількість учителів, класних керівників, керівників гуртків, членів адміністрації визначено кількістю класів, сіткою годин за навчальним планом та штатним розкладом. Відбір і розстановка педагогічних кадрів проводиться таким чином, щоб колектив забезпечував високу якість навчально-виховної роботи протягом усього періоду перебування учнів у ліцеї.

Усі педагогічні працівники ліцею працюють за фахом. Адміністрація ліцею періодично проводить моніторинг організації, оцінювання професійної підготовки вчителів, а також вивчає рейтинг навчальних предметів серед батьків  та учнів.

Якісний склад педагогічних  працівників за стажем роботи

Навчальний рік

Усього пед. працівників

До 3-х років

До 5 років

До 10 років

До 20 років

20 та більше

2017/2018

33

2

3

2

5

21

2018/2019

33

1

4

1

6

21

2019/2020

36

2

2

4

6

22

Згідно зі штатним розкладом, на виконання Законів «Про освіту», «Про охорону праці» у наказі по ліцею розроблено і запроваджено в дію посадові інструкції працівників. Якість виконання посадових інструкцій перебуває під постійним контролем керівництва, про що свідчить перспективний план внутрішньошкільного контролю.

 Під час проведення опитування «Ліцей очима вчителів» було встановлено, що 82% педагогічних працівників задоволені умовами праці, 84% задоволені сприятливим мікрокліматом колективу, 95% зацікавлені у результатах своєї роботи.

За останні роки в ліцеї закріпилась стабільна тенденція у кадровій політиці, спрямована на формування учителя - професіонала, творчої особистості, про що свідчать моніторингові дослідження професійної педагогічної компетентності вчителів.

Аналіз якісного складу педагогічного колективу ліцея свідчить про зростання освітнього рівня педагогів.

У ліцеї склався чудовий колектив педагогів, де поряд із учителями, навченими життєвим досвідом, із глибоким володінням педагогічною мудрістю працюють молоді, але вже з певним багажем педагогічної майстерності, творчі, люблячі та віддані своїй справі, які завжди перебувають у пошуку. Аналіз рівня фахової кваліфікації учителів свідчить про достатньо високий кадровий потенціал ліцея.

У навчальному закладі створено всі умови для творчого зростання кожного вчителя, узагальнення і поширення його досвіду, підвищення авторитету творчої особистості. Навкруги панує атмосфера поваги і довіри до вчителя.

Кожен педагог ліцея постійно перебуває у творчому пошуку. Професійний та інтелектуальний потенціал педагогічного колективу ліцея значно підвищився і досяг рівня, який забезпечує якісне виконання статутних завдань, що є актуальним напрямом розвитку ліцея.

Кадровий склад