MENU

Інформатизація

Одним з пріоритетних напрямів в роботі ліцею № 10 є інформатизація. Основна її мета полягає в тому, щоб створити умови для досягнення якісно нових освітніх результатів за рахунок системного впровадження та активного використання в освітній практиці сучасних інформаційних та комунікаційних ресурсів і технологій. Створення відкритого інформаційного простору дозволить освоїти активно-творчий тип навчання, основний принцип якого полягає у вироблені потреб та вмінь самостійно одержувати знання і навички за допомогою нових інформаційних технологій.

В ліцеї №10 розроблено модель використання ІКТ. Сприяючи здійсненню освітнього процесу, використання ІКТ допомагає у вирішенні наступних задач:

 • Створення умов для використання в освітньому процесі засобів ІКТ;
 • Комп’ютерна візуалізація навчальної інформації та моделювання об’єктів, що вивчаються;
 • Автоматизований моніторинг та контроль якості результатів освітнього процесу;
 • Створення умов для підготовки дидактичних матеріалів;
 • Забезпечення доступу учасників освітнього процесу до інформаційних ресурсів;
 • Підготовка та участь учнів в дистанційних проектах, олімпіадах і конкурсах.

Сприяючи організації діяльності та управлінню Мелітопольською ліцеєм № 10 використання ІКТ допомагає вирішити наступні задачі:

 • Планування діяльності ліцею;
 • Автоматизація формування та обліку контингенту учнів;
 • Автоматизація обробки персональних даних учнів та працівників ліцею;
 • Планування освітнього процесу, розподіл навчальної загрузки;
 • Автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • Організація електронного документообігу;
 • Здійснення моніторингу і контролю якості результатів навчання;
 • Аналіз результатів діяльності ліцею;
 • Забезпечення інформаційного обміну та документообігу з іншими навчальними закладами та вищестоящими органами управління освіти.

Сприяючи взаємодії учасників навчального процесу використання ІКТ допомагає у вирішенні наступних задач:

 • Інформаційна взаємодія учнів і вчителів (за допомогою електронної пошти);
 • Забезпечення швидкого зворотного зв’язку між батьками учнів та педагогічним колективом ліцею.

Рішення щодо  впровадження ІКТ було прийнято на засіданні педагогічній ради, винесено на обговорення засідання Ради ліцею. Було поставлено мету – створити умови для досягнення якісно нових освітніх результатів, підвищення рівня навчальних досягнень учнів за рахунок системного впровадження та активного використання в освітній практиці сучасних інформаційних та комунікаційних ресурсів та технологій, диференціювати навчальний процес з метою забезпечення найповнішого розвитку здібності дітей, розкриття їх творчого потенціалу, поліпшення передачі та обробки статистичної та наукової інформації.

За даним напрямком роботи були прийняті наступні управлінські рішення:

 • Розроблено Програму «Інформатизація освітнього простору ліцею № 10 на 2006-2012 рр»;
 • Розроблено Комплексний план заходів щодо реалізації Програми;
 • Визначено критерії ефективності результатів щодо реалізації Програми;
 • Створено механізм управління реалізацією Програми;
 • Заплановано очікувані наслідки реалізації Програми.